BITS og BYTES


Én bit er den minste enheten for lagring av informasjon, og kan bare være 0 eller 1.

Én Byte består av åtte bits:

0 0 0 0 0 0 0 0

Én Byte kan lage tallene fra 0 til 255:

8-bit binærtall: 00000000
Tall i titallssystemet: 0
ASCII-karakter: NUL