TVERRSUM PRODUKT PARTALL eller ODDETALL?
HALVPARTEN DOBBELT
TVILLINGTALL UTVIDET FORM NABOTALL