Matematikkressurser

Digitale

Øv på gangetabellen

Tiervenner

Symboloppgaver (test)

Minustrener

Symmetri (kun PC)

Brikker

Brøk

Sammenligne brøker

Klokkehjelper

Titallssystemet

Dagens tall

Hoderegning

Magisk kvadrat

Tankeleser

Tre på radShare


Tips eller tilbakemeldinger kan sendes til nicolai.lindholm10 (alfakrøll) gmail.com