Matematikkressurser

Digitale

Øv på gangetabellen

Tiervenner

Symboloppgaver (test)

Minustrener

Symmetri (kun PC)

Brikker

Sammenligne brøker

Klokkehjelper

Dagens tall

Hoderegning

Magisk kvadrat

Tankeleser

Brøk

Tre på rad

TitallssystemetShare


Tips eller tilbakemeldinger kan sendes til nicolai.lindholm10 (alfakrøll) gmail.com